Om Anita

Jag har engagerat mig politiskt i mer än trettio år och haft uppdrag (både regionala och kommunala) inom många politikområden. Tidigt i livet blev Folkpartiet/Liberalerna mitt parti. Särskilt frihetstankarna inom liberalismen talade till mig. När liberala tankar och idéer får påverka hur samhället organiseras drivs en positiv utveckling av samhället, bland annat genom att erbjuda fler möjligheter för människor. Liberalismen har stor tilltro till den enskildes förmåga att fatta bra beslut för sig och sin familj. Individperspektivet är viktigt.

Mitt steg in i politiken gick via stor upprördhet över mycket av tingens ordning. Droppen var idén om heltäckande mattor i skolan…

Just skolan har varit ett stort intresse. Jag har länge reagerat på hur man i skolan, utan att fundera över konsekvenserna, successivt reducerade fokus på själva lärandet (som borde vara nyckeluppdraget i skolan). Liberalerna har varit pådrivande i ledningens budgetförslag 2019 för att rikta skolan mot bättre skolresultat för eleverna.

På äldre dagar har äldrefrågor tagit allt större plats. Här finns en hel del att arbeta med. Särskilt boende platser är naturligtvis viktiga men äldrefrågorna omfattar så mycket mer, inte minst attitydfrågor.

Här mina viktigaste ingångar när det gäller äldre:

* Alla äldre vill inte ha det på samma sätt. De är individer som alla andra. Den enskildes önskemål skall respekteras livet ut.
* Äldre skall bo bra.
* Hemtjänst skall bli enklare att tillgå.
* Ensamhet (den enskildes upplevelse) skall så långt som möjligt motarbetas.
* Vårdcentraler skall ha särskild kompetens om äldre (geriatrik).

Våra konkreta förslag för kommande mandatperiod återfinns i vårt program.

 

Om du tycker detta är viktiga frågor rösta på Liberalerna och kryssa gärna mig.