Om Karl-Gustav

Trots mina år (73) är jag ganska ung (20) i politiken. Jag kom till den lilla fina staden Skara för att ett jobb inom livsmedelsindustrin förde mig hit. En bransch som jag arbetat inom i hela yrkeslivet även om placeringarna under några år varit utomlands.

Det var frågor inom näringslivet som väckte mitt intresse för politiken och när jag valde parti så föll jag för den Liberala ideologin.

Skolan
För mig som Liberal är skolan en av de viktigaste samhällsfunktionerna. Kunskaper och livslångt lärande är det som skapar möjligheter för varje individ att utvecklas. Vår Liberala kamp för att skapa en gemensam högstadieskola för alla elever i Skara har givit resultat som vi med stolthet kan presentera. Vårt mål är att höja kunskapsnivån i skolan på alla nivåer.

Mitt eget mål är att skolan i framtiden ska förstatligas så att alla elever i hela landet får likvärdiga möjligheter.

Integration
År 2015 begränsades invandringen till Sverige ett beslut som var bra. För de människor som kommit till vårt land bör vi finna möjligheter att integreras i det nya landet. Detta kan vi om vi bara vill! Jag är oerhört kritisk till Migrationsverkets inhumana beslut att deportera en del människor. Det gör naturligtvis särskilt ont när det är människor man lärt känna de senaste åren som skall utvisas till en oviss framtid. Jag är också kritisk mot alla paragrafryttare som förhindrar en mera mänsklig syn på deportationerna.

Lite mer mänsklig värme i politiken skulle verkligen behövas

Ideologi
Det finns otäcka tendenser till nationalism och populism i hela västvärlden. Så och i Sverige. Liberaler i hela världen bemöter denna utveckling. ” NATIONALISTER BYGGER MURAR LIBERALER BYGGER BROAR”.  Vi Liberaler i Skara har i flera år tagit debatten mot SD i Fullmäktige. Det tänker vi fortsätta med. Deras program om assimilering är enfaldigt och hårresande. Vi Liberaler välkomnar ett multikulturellt samhälle. Vi ser gärna att samarbeten utvecklas och inte avvecklas.

Liberalismen är i grunden en mycket stark ideologi

 

Karl-Gustav Bynke